Χάρτες Ιστοτόπων

 Χάρτης Iστοτόπου Google

Ένας καλός webmaster χρησιμοποιεί τον Χάρτης Iστοτόπου Google ώστε να ειδοποιεί τις μηχανές αναζήτησης ( i.e Google ) για αλλαγές κατά την συντήρηση ή την δημιουργία ιστοσελίδας ή για να καταθέτει μια νέα ιστοσελίδα σε μηχανές αναζήτησης όποτε αυτός θέλει. Αυτή η υπηρεσία είναι εντελώς δωρεάν και βοηθά τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας και τους crawlers μηχανών αναζήτησης να δημιουργούν ένα χάρτη ιστοτόπου που θα τους βοηθήσει στην περιήγηση τους.

Συνήθως χρησιμοποιείτε η γλώσσα XML για χάρτες ιστοτόπων κατά την δημιουργία ιστοσελίδας ενώ ένας Χάρτης Iστοτόπου Google πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο σε δυναμικές ιστοσελίδες όπου JavaScript μενού και adobe flash slideshows δεν περιλαμβάνουν html συνδέσεις που είναι ερμηνεύσιμες από τους WebCrawlers.