Εξειδικευμένη αναζήτηση Google

 

Εξειδικευμένη Αναζήτηση Google.gr

define: διαδίκτυο (Δείχνει τον ορισμό λέξης π.χ. διαδίκτυο. Εύκολος τρόπος να βρει κανείς ιστοσελίδες γρήγορα με θέμα ένα ορισμό λέξης)

allintitle:Κατασκευή Ιστοσελίδας (Εξειδικευμένη αναζήτηση google.gr που δείχνει ιστοσελίδες που έχουν και τις δύο λέξεις Κατασκευή Ιστοσελίδας στον τίτλο τους)

intitle:Δημιουργία Ιστοσελίδας (Δείχνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στον τίτλο μία ή και τις δύο  λέξεις «  Δημιουργία Ιστοσελίδας » )

allintext:Προώθηση Ιστοσελίδας (Εξειδικευμένη αναζήτηση google.gr που δείχνει ιστοσελίδες που στο κείμενο τους έχουν  και τις  δύο λέξεις κλειδιά « Προώθηση Ιστοσελίδας » )

allinurl:Υπηρεσίες Ιντερνετ (Δείχνει τα αποτελέσματα αναζήτησης που έχουν στην διεύθυνση URL τους  και τις δύο ή μία από τις λέξεις-κλειδιά Υπηρεσίες Ιντερνετ)

inurl:Προώθηση Ιστοελίδων (Εξειδικευμένη αναζήτηση google.gr που δείχνει ιστοσελίδες που έχουν μία ή και τις δύο από τις λέξεις-κλειδιά Προώθηση Ιστοσελίδων στην διεύθυνση URL τους)

google commands

 Εξειδικευμένη αναζήτηση Google με Logical Operators

InternetORΙντερνετ (Δείχνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες που έχουν είτε μία από τις δύο ή και τις δύο λέξεις-κλειδιά Internet, Ιντερνετ.

Σχεδιασμός+ Ιστοσελίδας (Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει ιστοσελίδες που έχουν και τις δύο  λέξεις κλειδιά Σχεδιασμός Ιστοσελίδας)

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας – κατασκευή  (Δείχνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες που έχουν μια ή και τις δύο λέξεις-κλειδιά Σχεδιασμός Ιστοσελίδας αλλά αποκλείει αυτές που συμπεριλαμβάνουν την λέξη κατασκευή)

Κατασκ*  (Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει ιστοσελίδες  που έχουν στο περιεχόμενο τους λέξεις που ξεκινούν με Κατασκ ( π.χ κατασκευαστές, κατασκευή, κατασκευαστική κ.λ.π).

"Σχεδιασμός Ιστοσελίδων " (Εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδων που εμπεριέχουν την φράση «Σχεδιασμός Ιστοσελίδων» )

safesearch:όμορφη (Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει ιστοσελίδες  που έχουν την λέξη όμορφη αλλά αποκλείει τις ιστοσελίδες ενηλίκων)

Προώθηση Ιστοσελίδας filetype:pdf(Εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδων για τις λέξεις Προώθηση Ιστοσελίδας οι οποίες εμπεριέχουν κείμενα σε μορφή Pdf)

Εξειδικευμένη αναζήτηση Google για βοήθεια σχετική με Προώθηση ιστοσελίδων

 cache:www.jcsl.com.cy (Εμφανίζει την αποθηκευμένη εικόνα της ιστοσελίδας www.jcsl.com.cy όπως αυτή φαίνεται στο  Google cache)

link:www.google.gr(Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει τις ιστοσελίδες που διατηρούν συνδέσμους με την ιστοσελίδα  www.google.gr)

related:www.jcsl.com.cy (Δείχνει ιστοσελίδες σχετικές  με την ιστοσελίδα www.jcsl.com.cy )

SEO site:www.jcsl.com.cy ( Εμφανίζει αποτελέσματα για την λέξη  SEO περιορίζοντας όμως την αναζήτηση στην ιστοσελίδα  www.jcsl.com.cy)