Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Εξειδικευμένη αναζήτηση Google

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε μια λίστα με εντολές (με παραδείγματα)  που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την μηχανή αναζήτησης Google για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης σας. Μια εξειδικευμένη αναζήτηση Google θα σας βοηθήσει να βρείτε πολύ γρηγορότερα τα αποτελέσματα αναζήτησης που ψάχνετε.

 

Εξειδικευμένη Αναζήτηση Google.gr

define: διαδίκτυο (Δείχνει τον ορισμό λέξης π.χ. διαδίκτυο. Εύκολος τρόπος να βρει κανείς ιστοσελίδες γρήγορα με θέμα ένα ορισμό λέξης)

allintitle:Κατασκευή Ιστοσελίδας (Εξειδικευμένη αναζήτηση google.gr που δείχνει ιστοσελίδες που έχουν και τις δύο λέξεις Κατασκευή Ιστοσελίδας στον τίτλο τους)

intitle:Δημιουργία Ιστοσελίδας (Δείχνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στον τίτλο μία ή και τις δύο  λέξεις «  Δημιουργία Ιστοσελίδας » )

allintext:Προώθηση Ιστοσελίδας (Εξειδικευμένη αναζήτηση google.gr που δείχνει ιστοσελίδες που στο κείμενο τους έχουν  και τις  δύο λέξεις κλειδιά « Προώθηση Ιστοσελίδας » )

allinurl:Υπηρεσίες Ιντερνετ (Δείχνει τα αποτελέσματα αναζήτησης που έχουν στην διεύθυνση URL τους  και τις δύο ή μία από τις λέξεις-κλειδιά Υπηρεσίες Ιντερνετ)

inurl:Προώθηση Ιστοελίδων (Εξειδικευμένη αναζήτηση google.gr που δείχνει ιστοσελίδες που έχουν μία ή και τις δύο από τις λέξεις-κλειδιά Προώθηση Ιστοσελίδων στην διεύθυνση URL τους)

google commands

 Εξειδικευμένη αναζήτηση Google με Logical Operators

InternetORΙντερνετ (Δείχνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες που έχουν είτε μία από τις δύο ή και τις δύο λέξεις-κλειδιά Internet, Ιντερνετ.

Σχεδιασμός+ Ιστοσελίδας (Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει ιστοσελίδες που έχουν και τις δύο  λέξεις κλειδιά Σχεδιασμός Ιστοσελίδας)

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας – κατασκευή  (Δείχνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες που έχουν μια ή και τις δύο λέξεις-κλειδιά Σχεδιασμός Ιστοσελίδας αλλά αποκλείει αυτές που συμπεριλαμβάνουν την λέξη κατασκευή)

Κατασκ*  (Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει ιστοσελίδες  που έχουν στο περιεχόμενο τους λέξεις που ξεκινούν με Κατασκ ( π.χ κατασκευαστές, κατασκευή, κατασκευαστική κ.λ.π).

"Σχεδιασμός Ιστοσελίδων " (Εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδων που εμπεριέχουν την φράση «Σχεδιασμός Ιστοσελίδων» )

safesearch:όμορφη (Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει ιστοσελίδες  που έχουν την λέξη όμορφη αλλά αποκλείει τις ιστοσελίδες ενηλίκων)

Προώθηση Ιστοσελίδας filetype:pdf(Εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδων για τις λέξεις Προώθηση Ιστοσελίδας οι οποίες εμπεριέχουν κείμενα σε μορφή Pdf)

Εξειδικευμένη αναζήτηση Google για βοήθεια σχετική με Προώθηση ιστοσελίδων

 cache:www.jcsl.com.cy (Εμφανίζει την αποθηκευμένη εικόνα της ιστοσελίδας www.jcsl.com.cy όπως αυτή φαίνεται στο  Google cache)

link:www.google.gr(Εξειδικευμένη αναζήτησης Google που δείχνει τις ιστοσελίδες που διατηρούν συνδέσμους με την ιστοσελίδα  www.google.gr)

related:www.jcsl.com.cy (Δείχνει ιστοσελίδες σχετικές  με την ιστοσελίδα www.jcsl.com.cy )

SEO site:www.jcsl.com.cy ( Εμφανίζει αποτελέσματα για την λέξη  SEO περιορίζοντας όμως την αναζήτηση στην ιστοσελίδα  www.jcsl.com.cy)